Tarifferne stiger i 2023: Hvordan påvirker det dig?

--IMAGE MISSING--

Netselskaberne sætter prisen på el op i 2023

I takt med at regeringen ruller tiltag ud for at gøre prisen på el overkommelig, tilføjer selskaber nu elprisstigninger

 

Det seneste halvandet år har været præget af høje elregninger. Energikrisen har medført stigninger på elprisen som førhen virkede absurde, men nu er det blevet indlysende at det altså er en ny normal som vi er gået ind i. Oven i en udviklende finansiel krise, er det altså ikke mange penge som de danske borgere har mellem hænderne.

 

Heldigvis kom regeringen tidligere på året ud med en hjælpepakke, sat sammen for at hjælpe den almene borger med at komme igennem den næste tids økonomiske vanskeligheder. 

 

Vi har for nyligt skrevet en dybdegående blog om dette – den kan læses her: https://www.viasol.dk/2022/10/12/energikrise-2022. Kort sagt, hjælper tiltagende i en begrænset tidsperiode med elprisen og elafgiften – men det er ikke alle dele af elprisen som de kan kontrollere.

Hvordan ser de nye tariffer ud?

 

elpris-fordeling-2021.png

Så selvom regeringen tager tiltag for at gøre elprisen mere overkommelig, kan vi altså stadigt frem til yderligere prisstigninger. Stigningerne sker fra netselskab til netselskab. Hos Green Power Danmark, de danske netselskabers erhvervsorganisation, forventes det dog at alle netselskaber vil hæve deres tariffer per 1. januar. 

Med de nye tarif stigninger, indføres der hos mange netselskaber også en ny tarifmodel. Der har førhen været forskel på spidslast og lavlast tarifferne, men nu bliver priserne yderligere kompliceret. Der bliver nemlig tilføjet et mellemniveau kaldet ‘højlast’, og der kommer til at være forskel på de 3 prisniveauer mellem sommer og vinter. 

 

Herunder er der som førhen også en forskel i prisniveau alt efter hvilken forbrugstype tarif man betaler. Som privatkunde vil du altid betale den højest mulige tarif, mens man som erhvervskunde alt efter størrelse kan få mere gunstige priser. 

 

Herunder ses et eksempel på denne nye model – i dette tilfælde er det den nye tarifmodel for kunder af Radius pr. d,1/1/23. 

Radius-1.-januar.png
Kilde: Radius nye tarifmodel 01/01/2023

Eksempler på de nye tarifstigninger

Herunder ses et par af de tarifstigninger pr. kWh, som har været tydeligt meldt ud:

 

Det skal noteres at både Radius og Cerius hæver tarifferne af 2 omgange, da de ifølge reguleringerne ikke måtte hæve priserne så meget som de ville af en omgang. 


Radius:

Nuværende model (eksl. moms):

    Lavlast: 30,03 øre, Spidslast: 76,51 øre

 

Ny tarifmodel (eksl. moms) per 1/1/2023: 

    Vinter: Lavlast: 21,27 øre, Højlast: 63,79 øre, Spidslast: 191,35 øre

    Sommer: Lavlast: 21,27 øre, Højlast: 31,89 øre, Spidslast: 82,92 øre

 

Ny tarifmodel (eksl. moms) per 1/2/2023:

    Vinter: Lavlast: 22,96 øre, Højlast: 68,89 øre, Spidslast: 206,66 øre

    Sommer: Lavlast: 22,96 øre, Højlast: 34,44 øre, Spidslast: 89,55 øre

 

Cerius:

Nuværende model (eksl. moms): 

    Lavlast: 30,28 øre, Spidslast: 78,85 øre

 

Ny tarifmodel (eksl. moms) per 1/1/2023: 

    Vinter: Lavlast: 20,38 øre, Højlast: 61,13 øre, Spidslast: 183,36 øre

    Sommer: Lavlast: 20,38 øre, Højlast: 30,57 øre, Spidslast: 79,54 øre

 

Ny tarifmodel (eksl. moms) per 1/2/2023:

    Vinter: Lavlast: 22,27 øre, Højlast: 66,81 øre, Spidslast: 200,42 øre

    Sommer: Lavlast: 22,27 øre, Højlast: 33,40 øre, Spidslast: 86,85 øre

 

Udover den kilowatt mæssige tarifstigning, vil der højst også forekomme en mindre stigning i det månedlige abonnement til netselskabet. Dette som også allerede er meldt ud i både Radius og Cerius tilfælde.

 

De ovenstående er de eneste konkrete tarifstigninger vi i skrivende stund har kunne finde frem til, dog forventes det som sagt at det er en bred tendens, som alle netselskaber kommer til at følge. 

 

Men hvorfor er det reelt set at stigningerne kommer nu, og hvorfor er denne nye tarifmodel blevet introduceret?

Få et uforpligtende tilbud nu


Er du interesseret i et uforpligtende tilbud på et solcelleanlæg, så klik ind her og prøv prisberegneren.


Svar på 4 simple spørgsmål - så beregnes et anbefalelsesværdigt solcelleanlæg ud fra dine svar, som giver dig den optimale løsning til at blive selvforsynende.

Hvorfor kommer tarif stigningerne nu?

 

Helt generelt er det selvfølgelig elprisstigningerne som har til skylde, at vi nu får disse kraftige stigninger i tariffer. Men, der er også et par andre tanker bag den nye model.

 

Sommer tariffer og vinter tariffer

Den helt store ændring rent organisatorisk, er at der nu differentieres mellem sommer og vinter tariffer. Dette kommer af at et par årsager. Først og fremmest så er forbruget helt generelt højere i vinterperioden, hvilket selvfølgelig skubber priserne op. Det har vi allerede set i forhold til de daglige elpris tendenser, men den samme tendens ses altså også henover sæsonerne.

 

Derudover så er vi i Danmark nu også meget afhængige af vedvarende energikilder. I takt med at forbruget bliver højere om vinteren, kan produktionen ikke følge med. Førhen har dette kunne mitigeres nemt ved hjælp af ikke vedvarende energikilder, såsom naturgas. Men nu hvor denne forsyning er mere usikker, som følge af krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland, så er det altså sværere at dække denne uoverenstemmelse mellem forbrug og produktion.

 

Du kan læse mere om dette i vores sidste blog som giver en status på energikrisen her i slutningen af 2022: https://www.viasol.dk/2022/10/12/energikrise-2022 

 

Et forsøg på at sprede forbruget

Yderligere har både Radius og Cerius introduceret et 3. step, samt gjordt forskellen mellem Lavlast og Spidslast betydeligt højere. Dette forklarer de som værende et forsøg i at sprede befolkningens forbrug ud til de lave timer. Altså prøve at flytte så meget af forbruget som muligt til den tidlige morgen og om natten. 

 

Dette vil dog for mange være urealistisk, da det jo netop er fra 17-21 at de fleste vil være hjemme og f.eks lave mad. Man kan forsøge sig med at vaske tøj om natten, men selv der mister man en form for bekvemmelighed – og for nogle vil det slet ikke være muligt, eventuelt hvis man ikke har egen vaskemaskine. 

Reducer din elregning med en højere selvforsyningsgrad

 

4200-slagelse.jpg

Her hos Viasol stemmer vi selvfølgelig for at måden at undgå de evigt stigende elregning, er ved at få installeret grønne energikilder på ens egen husstand.

 

Her er solceller på nuværende tidspunkt den klart bedste mulighed, da den for de fleste vil kunne reducere den årlige elregning et sted mellem 60-70%. Dette mens at investeringen altså er af en rentabel mængde, som ofte vil kunne betale sig hjem indenfor 10 år.

 

Det hjælper altså ikke kun din egen elregning, men også Danmark som helhed, da dit forbrug ikke yderligere belaster det allerede overbelastede elnet. Samtidigt med at vi selvfølgelig bliver et mere grønt land som helhed.

 

Er du interesseret i et tilbud på solceller som kan hjælpe til at gøre dig mere selvforsynende, så kontakt os nu på kontakt@viasol.dk eller +45 7020 7474. Du kan også prøve vores prisberegner og få et uforpligtende tilbud med det samme; klik her.

Vil du høre mere?

Vi oplever stor efterspørgsel efter vores solcelleanlæg med Sonnen Batterie. Ønsker du rådgivning eller et uforpligtende tilbud?


Kontakt os allerede i dag, så vender en af vores konsulenter hurtigt tilbage.

IMAGE MISSING